GEOISTRAŽIVANJE

Poduzeće za istraživanje, projektiranje i izgradnju d.o.o. Zagreb

BUŠENJE

 

Istražno bušenje (kontinuirano jezgrovanje)

max. dubina 250 m, max. promjer 146 mm

 

Eksploatacijsko bušenje

max. dubina 180 m, max. promjer 1300 mm

 

Metode bušenja:

 

• izravna

• reverzna

• udarna čekićem (TDH)

• udarna žlicovanjem

 

 

Investitor: HRVATSKE ŽELJEZNICE

BUŠENJE BUNARA

Vodoistražni radovi na lokaciji HŽ u Botovu vršeni su sa ciljem dobivanja relevantnih parametara na kojima će se temeljiti projekt sanacije lokacije - snažno kontaminirane zbog organskih i anorganskih onečiščivaća.

Investitor: VODOVOD SARAJEVO

Vodoistražni radovi na lokaciji HŽ u Botovu vršeni su sa ciljem dobivanja relevantnih parametara na kojima će se temeljiti projekt sanacije lokacije - snažno kontaminirane zbog organskih i anorganskih onečiščivaća.

BUŠENJE ZDENCA

Za potrebe vodoopskrbe Sarajeva na vodocrpilištu Ilidža izrađen je zdenac (bunar) reverznom tehnologijom bušenja ispiranjem «čistom» vodom promjera čak 1300 mm i zacijevljenja 750 mm. Unatoč skromnim perfomansama stroja za takve vrlo složene radove gdje je gubitak u cirkulaciji bio do 200 l/s radovi su izvedeni na besprijekornoj tehničkoj razini. Zbog velikog gubitka vode u cirkulaciji tijekom bušenja nužno je bilo rovokopačem prokopati kanal za opskrbu vodom iz obližnjeg jezera.

Investitor: BADEL

Izrada zdenca (bušenje bunara - kopanje) izravnom i reverznom cirkulacijom za potrebe flaširanja vode u Apatovcu. Radovi su vrlo uspješno izvedeni prema programu istraživanja koje je načinilo poduzeće «Geoist» Samobor.

BUŠENJE BUNARA ZIMI

Investitor: NAŠA FARMA

BUNAR ŽUMBERAK

Produbljavanje starog kopanog zdenca (bunara) na lokaciji ispod Okića

Investitor: "TEHNOBETON" VARAŽDIN

IZRADA BUNARA ZA POGON

Izrada zdenca (bušenje bunara - kopanje) za potrebe opskrbe vodom betonare u Varaždinu; bušenje udarnom metodom - žlicovanje.

BUŠENJE I IZRADA BUNARA REVERZNOM TEHNOLOGIJOM

Investitor: ŠUMARSKI FAUKLET, SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Izrada zdenca (bunara) reverznom tehnologijom bušenja za potrebe navodnjavanja rasadnika Šumarskog fakulteta u Zagrebu, u aluvijalnim naslagama Save. Unatoč graničnom slučaju primjene reverzne metode zbog čestih samaca zdenac je uspješno izrađen

Investitor: "VODOVOD I KANALIZACIJA" KARLOVAC

VELIKA IZDAŠNOST BUNARA

Izrada zdenca (kopanje bunara) na crpilištu Gaza I u Karlovcu.

Zdenci (bunari) su izrađeni vrlo visokog stupnja iskorištenja; izdašnosti do 100 l/s.

 

Investitor: "RUDNICI  BOKSITA  JAJCE"

BUŠENJE BUNARA U RUDNIKU JAJCE

Izrada zdenca za potrebe vodoopskrbe pogona.

Izvodimo

 

Izrada zdenaca, testiranja, revitalizacije, ugradnje pumpi, izrade Programa i Projekata; profesionalno i po povoljnim cijenama.

Stručni savjet

 

Trebate zdenac (bunar), ali ne znate kako početi?

Mi vam možemo pomoći savjetom ili samom izradom (bušenjem) zdenca.

Telefon: 01/37 05 783, Mobitel: 098/28 06 56, E-mail: info@geoistrazivanje.com